Play Tripeaks - Solitaire Games - Card Games - finalbosscardgame.com

Play Tripeaks – Solitaire Games – Card Games

Computer Umpetha
Views: 5
Like: 0
(Zulu langauge) Ngidlale iTripeaks ku- Windows 10, Microsoft. Injongo yeTripeak ukuqeda amaphepha aphansi, emaqoqweni womathathu; kumele iphepha noma ikhasi eliphansi libe likhulu noma libe lincane kunalelo elisepakini. Amakhasi noma amakhadi alandelana kusukela ku 1 kuya ku 10, bese kulandela uJack, Queen, King, bese kuba ngu 1 emva kweKing. #cardgames #playcards #tripeaks

Leave a Reply

Your email address will not be published.